Liferay添加自定义的Servlet

1.不应该在ext或者hook项目中来完成。应该在portlet中来完成

2.在portlet的web.xml中加入内容

<servlet>
		<servlet-name>exampleServlet</servlet-name>
		<servlet-class>com.test.exampleServlet</servlet-class>
	</servlet>
	<servlet-mapping>
		<servlet-name>exampleServlet</servlet-name>
		<url-pattern>/testServlet</url-pattern>
	</servlet-mapping>
3.假使portlet在tomcat/webapps/ 目录下的名字为 examplePortlet
服务器地址为192.168.1.1 端口为8080 
4.访问地址  http://192.168.1.1:8080/examplePortlet/testServlet
5.访问成功。